Från skiss till färdig produkt

I mitt föregående inlägg så berörde jag Designarkivets tillkomst. Men hur fungerar ett arkiv? Vad är det som förvaltas, av vilken anledning och till vilket värde?
Designarkivet föddes ur en turbulent tid för att säkerställa att viktig kunskap om svensk formgivning inte skulle gå förlorad. Dess främsta intention var därför att tillvarata och arkivera förarbeten till formgivna föremål och idag samlas främst textilier, förarbeten och originalskisser in.

”Designarkivet A-Ö” försöker ge en samlad upplevelse utav det anrika arkivet genom att visa upp sina många skisser av olika formgivare, variationer, designfält och tidsepoker. Med den pågående utställningen så glittrar det sannerligen i ögonen när det gläntas på dörren till Designarkivets skattkammare.

Med utställningens öppnande så inleddes besöksvärdarnas skapandeprocess. Ett uppdrag där vi bearbetar utställningens innehåll för att förmedla detta till våra besökare på bästa sätt. Det innebär att samla information som sammanställs i kronologisk ordning eller med en röd tråd i de personliga manus som vi utarbetar. Dessa fungerar sedan som en mall för de visningar som vi håller. En omfattande, lärorik och intressant arbetsprocess som kräver kunskap, tid, engagemang, planering och systematisk ordning eller sortering för att nå det slutgiltiga resultatet. De individuella resultaten märks sedan i våra olika visningar som hålls klockan 14, varje dag, hela sommaren. Den 13 – 14 och 18 – 19 juli hålls dessa utav vår konsthistoriker Fred Johansson, unika tillfällen som inte får missas.