Vissa linjer är skarpare än andra

Hugo Birger, ”I Ateljén”, 1870-tal, målning, olja på duk.

Jag ber om ursäkt för bildkvaliteten.

I bildens förgrund finns en muskulös kropp som vi fastställer som tillhörande en man. Målningens komposition är sådan att duken är indelad i två trianglar, åtskilda via en diagonal som går från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet. I den undre triangeln befinner sig den nakne mannen, medan två andra, påklädda män, återfinns i den övre diagonalen, i bakgrunden.

Av titel och motiv förstår vi att scenariot utspelar sig i en konstateljé. Mannen är modell. I den dunkla bakgrunden står en ung pojke som håller i en palett, medan han för en pensel till en duk på ett staffli. Pojken kan tolkas som en konststuderande. En vuxen man – som sitter uppflugen på en pall en bit ifrån honom och övervakar hans arbete – kan antas vara läraren.

Nakenmodellen är kroppsligt exponerad och ljuset i bilden faller på honom, vilket får hans kropp att framträda tydligt, men trots detta varken fetischeras eller passiviseras han, något som framgår både av hans blick och av hans fysik.

Mannens synfält är riktat inåt bilden, mot konstnärerna, och hans blick inbjuder därför inte till någon objektifiering från vår sida. Precis som gudinnan i ”Musiken” har mannen en egen blick som styr vår uppmärksamhet bort från honom och i detta fall in mot de övriga männen i bakgrunden. Hans kropp är därmed påtagligt nära oss, men på samma gång utom räckhåll. Dessutom blir mannen inte betraktad av någon figur på det textuella planet inuti målningen.

Istället är det modellen som bevakar de andra personerna. Hans kraftfulla kroppshydda framträder med raka, kantiga och skarpa linjer och medverkar till att ge sken av att det är han som har makten över situationen.

Genom att modellen är längst fram i bild samt tar upp nästan halva bildytan, framstår han som mycket större fysiskt än vad de andra männen är. Trots att han sitter på golvet, en låg nivå jämfört med de övriga personerna, höjer sig hans huvud över de andras, vilket gör att han ser ned på dem. Kroppshållningen är lugn och avslappnad och inger pondus och styrka. Högerhanden har mannen stadigt placerad bredvid sig, samtidigt som benens placering – ett är böjt och döljer hans könsorgan, medan det andra är utsträckt – kan tolkas som att han är på väg att resa sig upp och bli ännu mer dominerande i bilden.

De mörka och jordnära färgerna i målningen förstärker upplevelsen av stabilitet, trygghet och lugn.

Birgers målning skildrar en nakenstudie i tillblivelse.

När det gäller regelrätta nakenstudier av män kan i samlingarna nämnas:

Ex. Ivan Hoflund, ”Modellstudie Akademiarbete”, 1920-tal, teckning, blyerts.

Här är manspersonen avbildad i en kraftfull och upprätt position, med knutna nävar, beredd på strid och närkamp. Kroppen uttrycker aktivitet. Skägget, de skarpa linjerna och de hårda kroppskonturerna liknar de som finns i Hugo Birgers målning. Ljuset faller uppifrån höger och musklerna framträder klart och tydligt. Det framåtböjda huvudet brukar annars visa på blygsel, men i detta fall är det snarare målmedvetenhet som uttrycks. Att könsorganet syns innebär visserligen en viss sårbarhet, men i detta fall ingen sker ingen omedelbar koppling mellan sårbarheten och underkastelse. Det är den fysiska förmågan som utgör fokuset i bilden.

Ex. Knut Jern, ”Modell”, 1923 & ”Figurstudie”, 1923. Teckningar, blyerts.

Här är männen betydligt mer svepande och passivt avbildade.

och

Ex. Christine Sundberg, ”Akademistudier i olja”, 14 st, 1860-tal, målning, olja på duk.

Där de manliga och kvinnliga modellerna visserligen är avmålade delvis avklädda, men detta räknas ändå som nakenstudier.

Den avklädda kvinnokroppen återkommer vi till senare.

De två nästkommande veckorna kommer jag att ägna åt Garibaldi Lindberg.

Så om kentaurer, sjöjungfrur och satyrer verkar lockande,

Håll ut tills nästa vecka!

Tills dess,

Du vet vad du ska göra. Jag kan inte nog betona vikten av att du slår upp mina bildexempel på webben: Om oss: Samlingarna!

Ha det fint!