I Mittlandsskogens mitt

I vår minsta utställningssal, på plan 3, har en bit av Öland flyttat in. När du kliver in i rummet, tar du steget in i Mittlandsskogen. Mörkret och tystnaden väcker dina sinnen. Vad har du under fötterna? Marken knastrar, den efterliknar jorden, men överlevnadsfiltarna som täcker den minner också om att du befinner dig i ett annat territorium, i en annan rumslighet och rymd. Du kliver nyfiket in i en värld som är obekant för dig, som tillhör naturen och djuren och som är dig till låns. En plats som du – likt ett naturreservat – måste vara rädd om och visa vördnad inför.

Innan du kliver in, lägger du ner dina vapen. Du lämnar ifrån dig mobilen och tar av dig skorna. Det finns ingen möjlighet att fly till det digitala. Du måste leva där och då. Hänge dig åt naturen och åt kaoset. Där inne är det mörkt och endast svagt upplyst. Precis som i en skog finns det ingen bestämd väg eller rutt för dig från en plats a till en plats b. Du väljer själv den väg du vill gå och hur länge du vill stanna i rumsligheten, tanken och meditationen.

I en plattform, ett lågt utkikstorn, längst in i rummet, kan du klättra upp och sätta dig ned en stund. Du är omgärdad av störar av hassel, det äldsta trädet i Mittlandsskogen. Där kan du meditera, tänka, uppleva. Ensam eller tillsammans med andra.

Rummet är litet. Vilka släpper du in där, i din egen rumslighet? Och var sätter du dina gränser? I din närhet minner lysande färggranna sladdar från sprängningar om hur naturen knuffas undan till förmån för mänskliga byggen. De för tankarna till stenmurar och kommungränser och alla de övriga skärningspunkter och gränsdragningar som du passerar i din rörelse mot Mittlandsskogens mitt och tillbaka igen.

Jorden är indelad i rumsligheter och hålrum. Vad finns under skogens alla lager av jord? Vilka människor har vandrat där innan och hur har de brukat naturen? Från skogen har vi möjlighet att plocka ihop och samla in allt vad vi behöver. En del av skogen kan vi ta med oss inomhus som ett minne och ett ställningstagande.

Men likaså är naturen någon annans boning, och innan vi träder in där måste vi ta av oss skorna och vara ödmjuka för allt det främmande och vackra vi ställs inför. För det nya och givande samtal vi kommer att föra.

Mittlandsskogens mitt – ett kulturhus i skärningspunkt, slår upp portarna imorgon, lördag.

Kl. 14 är det vernissage.

Gå inte vilse.