Present Tense

Du såg det först hos oss

Vid gallerinatten i Malmö den 30 september i år hölls en performance av Eglė Budvytytė: Choreography for the Running Male – en performance som tidigare hållits i Kalmar.

I Malmö hölls den som en del i Moderna Museets utställning Public Movement – Om Konst, Politik och Dans som pågår till den 18 februari 2018. Hos oss var den en del av grupputställningen Present Tense som hölls den 15 november 2014 till den 15 februari 2015.

Utställningen, som curerades av Marianna Garin och Andreas Kurg, hade sin utgångspunkt i Baltikum för att undersöka staden och samhällets gradvisa omvandling. Den postindustriella lågkonjunkturen stod i fokus med blick mot nedgången av lokala industrier medan de sociala kostnaderna skjuter i höjden, vilket i regel resulterar i en befolkningsminskning. Detta skildrades i olika konstverk av tio konstnärer från de tre baltiska huvudstäderna i form av filmer, performance och installationer. Även Kalmar inkluderades med Ronja Yus film Kineserna kommer om Fanerdun-skandalen som drabbat staden några år tidigare. Utställningen innehöll ytterligare performance där ett fungerade som en inbjudan att köa till museet för att motta pengar för prestationen. Det ingick även en läshörna med relevanta publikationer och arkivmaterial från urbana och konstnärliga projekt.

Om vi återgår till Choreography for the Running Male så inleddes detta vid museet där nio män i liknande kläder samlats i ett kvadratiskt led för att ömsom marschera, ömsom småjogga genom Kalmar stad. En hängiven publikskara följde med för att beskåda eventet och möta den ovetande publiken i staden. Färdvägen gick på stadsmuren, genom shoppingstråk och gallerior och innefattade olika symmetriska, taktfasta och feminina aktioner för att manifestera synen på män och ifrågasätta normen av vad som anses manligt. Konstnärinnan har nämligen intresse av koreografi och iscensättande med intentionen att rucka på normaliteten. En intressant konst-aktion som fått nytt liv i Moderna Museets utställning Public Movement.  

Se den i Malmö eller kom till oss för att ta del av våra kulturella upplevelser. Vi är inte bara föregångare av Choreography for the Running Male, utan var även först att visa fortsättningen på Anna Odells uppmärksammade Okänd Kvinna 349701 och premiärvisade även Jesper Nordahls The t.A.T.u. project för att nämna en del av det som skett på Kalmar konstmuseum.