Utsikt mot havet

I det lilla kustsamhället Timmernabben norr om Kalmar där jag bor finns en udde som kallas Gäddenäs. Vi brukar ofta cykla dit hela familjen och ha fika med oss. Det är en sån där plats som inger lugn och respekt på samma gång. Omgiven av vatten och glesa tallar känner man vinden i ansiktet och man slås av hur vacker vår natur är. Många är de instagrambilder jag tagit därute. I motljus och i stark vind för att fånga havet och dess speglingar. För det är ju det vi gör idag. Vi knäpper en bild av något vi vill fånga och dela med andra människor. Knappast gör bilderna naturen rättvisa. 

I och med Smålandsutställningen, Småland – idyll och irrvägar, som vi nu visar på Kalmar konstmuseum blev jag bekant med konstnären Oscar Hullgren (1869–1948). Han växte upp i köpingen Pataholm som gränsar till Timmernabben. Pataholm liksom Timmernabben är samhällen som sedan gammalt är starkt präglade av sjöfart och skeppsbyggen. Här fanns stora segelfartyg som frekvent seglade på Östersjöhamnar men även ganska regelbundet på Syd- och Centralamerika. Då främst från Timmernabben som hade en större hamn.  

Oscar Hullgren var en konstnär präglad av sin uppväxt. Havet var hans främsta motiv och detta skildrade han med innerlig känsla. Det upprörda havet, det stormiga havet och det gråa havet. Ljusbrytningarna på den rullande vågen. Piskande vågor mot klipphällar och havets sprakande bränningar. Noggranna studier för att återge naturen och göra den rättvisa. Det är svårt att återge något som ständigt är i rörelse. Som ständigt förändras och lever ett eget liv. Oscar Hullgren kom att ägna i princip hela sitt konstnärskap åt att i måleri frysa dessa ögonblick som naturen ger oss.  

Två av hans verk finns nu att se i utställningen Småland – idyll och irrvägar på Kalmar konstmuseum. Briggen ”IRMA”och Föräldrahemmets gård. Briggen Irma av Pataholm i målningen med samma namn var ett riktigt skepp som var stationerat i Pataholm. Skeppet gick dock ett tragiskt öde till mötes då det förliste i Nordsjön 1896. Skeppet var byggt i Tyskland och dess ägare var tullinspektör Leukten, vars son var kapten på briggen.  Flera utav Oscar Hullgrens verk finns i vår samling och kan ses i databasen på vår hemsida. Man kan också besöka Hullgrensgården i Pataholm där han bland annat har utfört dekorativa målningar på väggarna i huset samt att man kan få titta in i hans ateljé. 

Jag tar cykeln igen. Mot havet och ut till udden. Med hård vind i ansiktet och solen i nacken som kämpar mot molnen. Jag sätter mig på en sten längst ut och bara tittar ut på vattnet. Denna gång får mobilen ligga kvar i fickan. Jag tänker att det är ingen slump att Oscar Hullgren valde detta som sitt favoritmotiv. 

 Utställningen Småland – idyll och irrvägar finns att se på Kalmar konstmuseum fram till 15/09 2019. I samband med denna utställningen bjuder vi in till en mängd spännande föreläsningar. Mer information om detta finns på vår hemsida:  www.kalmarkonstmuseum.se 

Bild: Oscar Hullgren, Briggen ”IRMA”, 1894, finns i vår samling