Intsente

Intsente

Vad är ett språk och hur använder vi oss av det i mötet med varandra?
Måste man alltid översätta ett ord? Måste vi veta vad allt betyder?

Fotografiet är en del av ett konstverk av Buhlebezwe Siwani och
ingår i utställningen Djupt Minne. Konstverket heter amaKhobokha.

Vill du veta mer, eller diskutera med mig, är du
välkommen till en visning!