Med stjärnorna som guide

Vi människor har i alla tider vänt blicken upp mot himlen. Stjärnorna har väglett oss i våra liv. Vi har förlitat oss på dem då vi varit ute på resor. Likaså har stjärnorna fört oss hem igen. Vissa stjärnkonstellationer har vi förknippat med hemmet. Och oavsett hur långt hemifrån vi har befunnit oss, har vi letat efter just de stjärnbilderna. De har fått oss att känna att tryggheten och fridfullheten finns inom räckhåll. 

Numera håller kunskapen om hur man navigerar efter stjärnorna på att gå förlorad. Men vad skulle hända om vi återigen vände blicken mot himlen? På himlen finns inga gränsdragningar mellan människor, etniciteter och nationer. Det gör det inte heller här på jorden när vi ser den uppifrån. 

Nolan Oswald Dennis har döpt sin installation ”Svart Frihetszodiak”. Både namnet och konstverket bär på djupa minnen av förtryck, men berättar även om en tid och en kultur där mänsklighe-ten existerar närmare naturen och där människorna lever närmare varandra; där världen är mindre noggrant inrutad och uppdelad. 

Nolan väntar på förändring. Han vill rita om våra världskartor, visa på nya alternativa synsätt på världen och ge utrymme åt tidigare åsidosatta individer, grupper och landytor. All förändring börjar med en tanke, ett hopp och en önskan. Om vi en efter en tittar mot stjärnorna och önskar oss något, kan då mänskligheten, som länge varit på drift, hitta en fast trygg punkt – ett varaktigt hem – igen?