Jag var hon och hon var jag och dem vi kanske blir

Det är namnet på Kitso Lynn Lelliotts videoinstallation som finns i vårt trapphus. I videorna får vi följa en spökgestalt spelad av Kitso själv, en svart afrikansk kvinna som förflyttar sig mellan tid och rum och visar oss de alternativa historieskildringar som tidigare utestängts ur historieskrivningen.

Kitsos installation projiceras både på tygdukar och på väggarna. Det är fler än ett verk i vår utställning Djupt minne som återfinns just på museets väggar. Syftet med det är att vi försöker göra de djupa minnena mer påtagliga samt lättare att beröra och kännas vid både psykiskt och fysiskt. Vi vill ta fram det som förskjutits ur det förflutna och föra det in i vår tid och in i vårt medvetande.

Just Kitsos verk är ständigt närvarande för dig, på alla plan i museet. Det som en gång hänt bär vi alltid med oss.