Från lasarettsbyggnad till svarta lådan

Kalmar konstförening grundades redan 1917. Men det kom att dröja till början utav 40-talet innan Kalmar konstmuseum öppnades i en gammal lasarettsbyggnad på Slottsvägen i staden. Översta våningen hade verkat som operations-sal och var väl belyst och funktionell för att visa konst.
Men med tiden föddes dock en önskan att uppföra ett museum som var rätt anpassat för konsten.

2004 utlyste därför Kalmar kommun en internationell arkitekttävling för att uppföra ett nytt konstmuseum. Denna skulle byggas i ansutning till restaurang Byttan i Kalmar Stadspark och närapå 200 förslag inkom. Stockholmsbaserade arkitektbyrån: Tham & Videgård Hansson vann pga många aspekter som de haft i åtanke. Huset skulle byggas på höjden och inte bredden för att inte ta för mycket mark i anspråk. Trots att huset var modernt utformat så samtalade det med den historiska platsen. Likadant var museet vertikalt för att lyftas fram bredvid den horisontella restaurang som stod vägg i vägg. På så vis uppmärksammades även den anrika Byttan-restaurangen som jag kommer att berätta mer om framöver. Museibyggnaden kan liknas med en låda på högkant och i folkmun kom den att kallas ”svarta lådan i Stadsparken”. Fasaden kläddes i svartlaserade träskivor som samtalade med de omgivande trädstammarna i parken.
Det är lätt att anta att insidan är lika mörk, vilket inte är fallet. Utifrån ger det intrycket av en försvarsborg men inne tillvaratas ljuset eftersom dess genomflöde är en genomtänkt grundtanke.

Ut- och insida var uppenbarligen viktiga ledord i byggnationen. Entrépartiet tycks friliggande och sammanför gamla Byttan och konstmuseét. De fyra våningsplanen är centrerade i ett enormt trapp-parti och det undre och övre utställningsrummen har väl uttänkta ljusinsläpp som anpassas till konsten som visas. Likadant är användning utav betong, inte bara praktiskt utan för fram utställningarnas olika verk, material och variation på ett ypperligt vis. Museet stod klart 2008 och samma år som det invigdes kom det också att vinna Sveriges viktigaste arkitekturpris, nämligen: Kasper Salin-priset.

Du är välkommen in för att kika på insidan av det prisbelönta huset och på fredagar har vi dessutom fri entré.