Aqua Lung

Mats Hjelms verk består av pipor från en brittisk kyrkorgel ombyggd för att kunna spela, eller kämpa med att spela, ett traditionellt maliskt kora-stycke. Europa och Afrika kommer alltid att ha en historia tillsammans. Kyrkorgeln och koran.

Orgeln har vid några tillfällen gått sönder. Som en inneboende motvilja i den. Jag säger inte att det är det. Men kanske har Mats Hjelm fått igenom sitt budskap på mer än ett sätt.