Park Hermina

I mitt senaste inlägg (den 3 augusti) inledde jag berättelsen om restaurang Byttan. Den angränsande restaurangen som sammanfördes med Kalmar konstmuseum när denna uppfördes.

Innan 2008 var Byttan nämligen en friliggande restaurang i Kalmar Stadspark som ritats av arkitekten Sven Ivar Lind. I denna finns en sal kallad ”Vinterträdgården”. Ett rum som inledningsvis formades med ett öppet tak och en fontän i dess mitt. Ett rum som ursprungligen skapats utifrån en skiss på orangeri som Lind ritat till tändstickskungen Ivar Kreugers Parislägenhet. Idag är fontänen ett minne blott och ett glastak har tillkommit. Mycket annat har ändrats med åren som två dubbla glasdörrar som vetter till museet sedan byggnaderna sammanfördes.

2015 genomgick restaurangen en stor förändring med ägarbyte och etablering utav ett nytt namn. Anders Hansson, Vicky Von der Lancken och Robert Gustafsson övertog lokalen som samtidigt bytte namn från Byttan till Park Hermina. Trion hade tidigare samarbetat genom sommarteatrarna på Krusenstiernska trädgården, i nära anslutning till platsen.
Krusenstiernska trädgården är en kulturminnesmärkt gård som tillhandahåller museum, cafe´, sommarteater och även verkar som officiellt klonarkiv för gamla, lokala sorter av päron- och äppelträd. Trädgården fungerar som ett arv till Kalmar Stad och utgår från Hermina Krusenstiernas tid vid gården som hon köpte 1874.
Den första egendom som Krusenstiernska familjen ägt låg faktiskt där Byttan kommit att uppföras varför man inte bara antog det nya namnet som en nylansering utan även som en hyllning och förening utav de bägge platserna.

Allt ovanstående bär inte bara en intressant historia utan verkar som en observation av tiden och dess olika skeenden. Historier, platser, människor, verkamheter, dåtid och samtid. Även Stadsparken har en intressant historia som är värd att berätta men det lämnar jag till ett annat tillfälle.

En kommentar till “Park Hermina”

Kommentarer inaktiverade.