Minnet

Mellan två ögonblinkningar såg du det först hos oss

Nyligen annonserades att Statens konstråd tecknat avtal med Pia Sandström som ska bidra till den konstnärliga gestaltningen av Universitetskajen. Pia bor och verkar främst i Stockholm men har också en stark koppling till vårt område där vi stolt presenterar henne som nära vän och tidigare samarbetspartner med Kalmar konstmuseum.

Minnet, Ordet, Marken – Ur Ljudets Våg och Lod
och Blick Dikt Strata (mellan två ögonblinkningar) utgick från konstnärinnans intresse för historien direkt under våra fötter. Sånt man inte ser, men som är fysiskt påtagligt och finns nära inpå.

Det första var en ljudutställning och tillfälligt offentligt verk med utgångspunkt i Kalmars historia och sundet som förbinder fastlandet med Öland och dess säregna landskap. Detta kunde upplevas på tre specifika platser – Gamla kyrkogården / Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, vid fågeltornet i Beijershamn och Dröstorp Naturreservat på det öländska alvaret. Detta genomfördes 2014 och hade förekommit utifrån diskussioner mellan Pia Sandström och vår dåvarande museichef Bengt-Olof Johansson. Diskussionerna berörde de många arkeologiska fynd som gjorts i Kalmar och på Öland. Ett av fynden var ett skelett som hittats i Kalmarsundsparken, i kanten av badstranden, bara tjugo centimeter under gräset. Det andra var ett skelettfynd på andra sidan sundet där man funnit flera benrester i sanden i Stora Frö på Öland. De nämnda kvarlevorna var så välbevarade att man först trott att det var fråga om brott i modern tid, Men skeletten visade sig dock vara flera hundra år gamla. Den tredje beröringspunkten kom från den stora utgrävningen på Sandby Borg på Öland. Där fann man skelett från kroppar som förblivit där de dog för 1500 år sedan. Varför även de låg väldigt nära markytan. Resterna som man fann i Stora Frö var från 1400-talet och den i Kalmarsundsparken var från en 25-årig man som bragts om livet i och med det svensk-danska Kalmarkriget som skedde i början utav 1600-talet.

Efter det offentliga verket förflyttades nio ton sand in på konstmuseet följande vår i och med utställningen Blick Dikt Strata (mellan två ögonblinkningar). Denna fungerade som en fortsättning av den föregående med diverse naturassociationer som enklast förklaring av dess innehåll. I bägge utställningarna antog Pia utmaningen att relatera till speciella miljöer och dess olika sammanhang där även ord och text i förhållande till platsen var av stor vikt. Med detta sagt så ser vi inga konstigheter i att Pia ärats utmaningen att utföra den konstnärliga gestaltningen av Universitetskajen och önskar henne lycka till.