Residence-konstnär ställer ut i länet

Konstnären Petri Saarikko från Helsingfors har deltagit i vårt Artist in Residence program, Bodycake. Under hösten 2018 arbetade han både på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, och på Döderhultarmuseet i Oskarshamn. Nu öppnar två utställningar baserade på hans arbete under hösten.

Astrid Lindgrens Näs

I Vimmerby arbetade Petri Saarikko vidare på projektet Lullabies. (Tidigare steg av projektet har bland annat visats på Kalmar konstmuseum vintern 2018.) I olika workshops fick en grupp barn från Vimmerby skriva en vaggvisa till sina föräldrar och till Astrid Lindgren. I arbetet medverkade också pedagogen Kicki Willysson som hjälpte till under textskapandet. Fredrik Thalin skrev musiken.

18/4 – 5/5 visas videoverket: Vimmerby Vaggvisa i filmsalen på Astrid Lindgrens Näs. Varmt välkommen att se och lyssna på när barnen sjunger sin visa.

 

Döderhultarmuseet

I Oskarshamn tog sig Petri Saarikko an Döderhultarn och hans människoporträtt vilket resulterade i utställningen Brödtext. I Döderhultarns snidade träansikten syns inte människornas personligheter – precis som det känns för många osynliga personer idag. Trots detta är skulpturerna ett suggestivt exempel för alla, om hur man skapar värde ur naturresurser och hur man skapar strategier för att behålla förståndet när man står inför utanförskap. I Brödtext möts fotografier av folk och Döderhultarns verk i ett försök att fånga någonting mellan dem vi är och vart vi är på väg – bekanta ansikten som blir markörer för vår lokala tillhörighet.

10/4 – 4/5 visas utställningen BrödtextDöderhultarmuseet i Oskarshamn.
Vernissage 10/4 klockan 18.

 

Petri Saarikkos utställningar är del av det interregionala samtidskonst-projektet Nya Småland.

Årets mötesplats!

Vi är enormt stolta och glada över att Kalmar konstmuseum har utsetts till ”Årets Mötesplats” i Kalmar. Priset delades ut av arkitektfirman Tengbom i samband med Guldfesten 9/3 2019.

Ett stort tack till Tengboms och till alla våra besökare!

Juryns motivering löd:

“Museet har satt Kalmar på kartan med sin internationella profil och räknas som en intressant svensk konstinstitution.

Museet är en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck och utgör en kulturell motor i Kalmarregionen. Byggnaden håller en hög arkitektonisk kvalitet och dess gestaltning väcker en medvetenhet och diskussion kring arkitektur och dess plats i stadsrummet.”

 

Konferens: Punctum Ceasura – konstkritik i en ny offentlighet

Vilken roll spelar konstkritik utanför centralorten och hur relaterar den till en ny offentlighet? Vilka tider och format är möjliga för konstkritik? Det är några av frågorna för en tvådagars konferens om konstkritik i den nya offentligheten.

Med föreläsningar, workshops och samtal diskuteras konstkritikens förmåga att verka bortom ekonomiska tryck och de krav som centraliseringens mekanismer föder. Vilka är likheterna mellan konstkritik och pedagogik, eller mellan konstkritik och offentlig konst? Hittills bekräftade medverkar är Erika Balsom (London), Cristina Bogdan (Bukarest), Macarena Dusant (Stockholm), iLiana Fokianaki (Aten och Rotterdam), Maja Hammarén (Göteborg), Stine Marie Jacobsen (New York), Andros Zins-Browne (Bryssel), Kristian Vistrup Madsen (Berlin), Kim West (Stockholm)

Konferensen arrangeras av Jonatan Habib Engqvist, Mike Bode och Frida Sandström, inom ramen för det inter-regionala och internationella nätverket Nya Småland och i samarbete med Statens Konstråd. Läs mer om Punctum Ceasura här.

Kontakt: punctumceasura@gmail.com | 0709383495

Punctum Ceasura är synens blinda fläck, en plats helt utan aktivitet. Ordet ceasura syftar även till rörelse och till ljud, vilket i sin tur skapar rytm i dans och musik. Utan ceasura skulle det inte bli någon kontrast – ingen dans, ingen musik. Därför är ceasuran nödvändig för produktionen av, upplevelsen av och i längden också för samtal om konst. Denna konferens belyser behovet av en sådan paus – med avstamp i platser för konstkritik och konstnärlig produktion utanför centralorten, i den så kallade periferin. Därifrån ser vi närmre på strategier som utvecklats delvis som svar på ett nytt centraliserad och marknadsdrivet medielandskap. Vilken roll spelar lokalitet för konst, för media och för konstkritik i en framtida offentlighet? Kan det decentrala frammana alternativa metoder kring produktionen av och diskussionen om konst?

Givetvis är kulturkritikens värde ett annat än det som räknas enligt antalet nummer som säljs, eller hur många klick och delningar som görs online. Konstkritikens roll måste diskuteras utifrån ett större perspektiv, som en del av en föränderlig offentlighet. Konstkritiken påverkas sannerligen av både geografiska gränser och det samtida medielandskapet. Pedagogik är i sin tur en verksamhet utan produkt, som vidgar förståelsen av konstverket och dess resonans, vilket belyser dess möjliga inverkan i en framtida konstvärld. Konstkritikens så kallade “kris” förstås här snarare som en publicistisk kris för medieplattformarna. Vi vill rikta vårt fokus mot den blinda fläcken, och söker efter alternativa rum och språk.

Om vi blickar framåt, mot ett allt hårdare kultur- och samhällsklimat, kommer konstnärer, kritiker, pedagoger och konstinstitutioner att behöva arbeta allt närmre varandra och samtidigt upprätthålla armlängds avstånd i relation till varandra. Den nya offentligheten är komplex och detta är ett sätt för oss att möta frågor som den väcker, bortom de kortsiktiga lösningarna. Genom kritiska reflektioner från flera professionella fält hoppas vi på att initiera ett samtal som i bästa fall resulterar i en vändning för konstkritiken. För detta har vi bjudit in skribenter, konstnärer och producenter för vilka konstkritiken spelar en viktig roll.

Konferensen ses som starten på ett långtgående samtal och en längre text från seminariet kommer att publiceras i Nya Smålands kommande treårspublikation som planeras utkomma i slutet av 2019.

Nya Småland drivs och finansieras av Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet och med stöd från Kulturrådet.

Foto : Video still från Katrina Neiburga two-channel video verk ”Pickled Long Cucumbers” 2017”

Sydosten 2018 – de antagna

Nu är det klart! Totalt 65 konstnärer och 105 konstverk kommer att medverka i Sydosten 2018 med tema Bildkonst.

Över 230 personer sökte till årets utställning som precis som tidigare år varit öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Total 105 verk har nu valts ut av en jury för att ställas ut på Kalmar konstmuseum och många av dem kommer att vara till försäljning under utställningsperioden.

De 65 uttagna konstnärerna är:
Anders Allard, Anders Lönn, Angelica Kristenson Aurelius, Ann Rydh, Ann-Britt Malmsten, Ann-Charlott Karlsson, Anna-Malin Andersson, Barbro Leden, Britt Bogårhd, Ed Whittaker, Edwin Böck, Eivor Åberg, Elin Woksepp Åleheim, Elisabet Engqvist, Elisabet Hall, Elisabet Olsson-Linnersten, Emrias Ekube, Eva Lissinger, Eva Magnusson, Eva Olsson, Eva Sundman, Felix Lönn, Fredrik Olsson, Frida Peterson, Hans Hedlund, Helena Felldin, Inga Grimm, Inga Leo, Jan Wiberg, Jeanette Wåhlstrand, Joakim Larnö, Julia Juväng, Kerstin Cedell och Anna-Karin Arvidsson, Kerstin Ronnemark, Kicken Ericson, Kjell Nyberg, Lars Palm, Lena Hassel, Lilian Lennqvist, Lisa Horn, Lisbeth Sandvall, Lore Nynell, Lovisa Eklund, Maggie Fredriksson, Magnus Petersson, Marie Eriksson, Marie-Louise Nilsson, Marlene Lindmark, Martin Andersson, Matilda Cederqvist, Monica Alskans, Paméla Karlsson, Pauline Fransson, Regina Sjögren, Robert Grundström, Ronald Miller, Rosemarie Holmström, Rudolf Overå, Siv Salomonsson, Sofia Wiberg, Susanne Olsson, Ulla Bolin, Vera Hint Kindgren, Vivianne Karlsson, Ylva Magnusson.

 

JURYNS KOMMENTAR

 

”I vårt juryarbete för utställningen Sydosten 2018 har vi försökt vara ödmjuka inför det faktum att samtliga jurymedlemmar kommer utifrån. Ingen av oss har tidigare varit verksamma i denna sydöstra region. Istället har det varit Stockholm, Halland och Öresundsregionen som fungerat som våra hemarenor.

Den konst, som efter mycket noggrant övervägande, blivit det urval vi kommit fram till är av mycket olika art och karaktär. Ändå tycks det framträda en gnutta vemod som gemensam nämnare i utställningens alla konstverk. Detta vare sig det handlar om motiv som kommer från drömmar, familj, natur eller konsumtionskulturens vardag. Svensken har traditionellt sett sagts bära med sig en bit melankoli, och det kan kanske finnas något i detta. Annars verkar Sveriges sydöstra delar präglas av både stadens dekadens och det friska friluftslivet, både av eftertänksamhet och humoristisk direkthet.

Slutligen vill vi också nämna att det fanns många utställningar som skulle kunna ha gjorts utifrån alla de fina bidrag som skickats in. Vi valde just den väg vars resultat publiken nu kommer kunna ta del av. Vi vill rikta en varm hälsning till alla de tappra konstnärer vars verk vi inte valde denna gång. Kom ihåg att konsthistoriens viktiga delar många gånger blivit skriven av de konstnärer som inte blev valda, de som samtiden inte såg, men som eftervärlden istället hyllade.”

Juryn för Sydosten 2018 består av:
BETTINA PEHRSSON, konsthallschef och konstnärlig ledare på Marabouparken, Sundbyberg, och tillträdande museichef Kalmar konstmuseum. Tidigare även biträdande direktör på Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Bettina har lång erfarenhet som projektledare, curator och konstnärlig ledare.

ANNELIE TUVEROS, intendent för utställningar på Hallands konstmuseum. Innan dess ansvarig för utställningsverksamheten på Mjellby konstmuseum och Halmstads konsthall. Ett arbete som både i utställningsformat och text haft sin utgångspunkt i normkritik samt konsthistorieskrivning med fokus på centrum-periferi.

Annelie Tuveros är uppvuxen i Tranås och arbetade en tioårsperiod som bild- och kulturhistorielärare på Estetiska programmet i Karlskrona.

EMIL NILSSON, producent och förmedlare vid Lunds konsthall sedan 2014. Tidigare intendent vid Krognoshuset och pedagog vid Malmö konsthall. Hans producentarbete inkluderar bland annat utställningarna Omnejd och Vårt arbete vid Lunds konsthall, om människans plats i klimatförändringarnas tid respektive hennes förhållande till en alltmer flytande arbetsmarknad.

Emil Nilsson har studerat konsthistoria och litteraturvetenskap i Lund.

Arkivarie till Designarkivet

Vi söker en arkivarie eller arkivassistent 50% till Designarkivet, Pukeberg, Nybro

Designarkivet i Pukeberg, Nybro är ett nationellt arkiv som samlar kunskap om Svensk formgivning och designprocessen, från tidigt 1900-tal och framåt. Samlingen omfattar cirka 120 000 skisser och cirka 5000 objekt, företrädesvis textiler från mer än 750 formgivare. Den spänner över områden som inredning, möbeldesign, grafisk design, och textil- och produktdesign. Arkivet har också en biblioteks- och tidskriftssamling, bland annat en specialsamling; Rune Monös arbetsbibliotek.

Designarkivet är en del av Kalmar konstförening liksom Kalmar konstmuseum och konstkonsulenten. Arkivet ligger i Nybro i Pukebergs glasbruksområde där det finns flera närliggande verksamheter som Kalmar läns hemslöjd, Ateljéhus Pukeberg med ett flertal konstnärer, belysningsföretaget Zero, Riksglasskolan och en restaurang. Designarkivet besöks av forskare, samlare, skolor och allmänheten. Designarkivet söker nu en arkivarie eller arkivassistent som kan arbeta 50% mellan 1 november till 30 mars 2019 med möjlighet till förlängning. Arbetsuppgift som arkivarie eller arkivassistent:

  • att ansvara för alla, inom arkivet, förekommande uppgifter såsom ordna och förteckna, upprätthålla arkivets samtliga rutindokument
  • att tillsammans med övrig personal på arkivet driva vårt arkivarbete framåt och följa med i den tekniska utvecklingen.
  • att sortera och arkivlägga skisser och arkivalier
  • att ta emot besöksgrupper och visa arkivet
  • att ta emot förfrågningar och expediera beställningar, både via telefon, besök och via e-post från forskare och allmänhet
  • att ge viss handledning i förekommande arbetsuppgifter

Vi söker dig som är driven och har mycket god förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete och kan förmedla information på ett tydligt och enkelt sätt. Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och har högt servicetänk. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, har goda kunskaper i Officepaketet och ser dator, e-post och telefon som naturliga arbetsverktyg. Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av elektronisk informationshantering och digitalt bevarande,

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Designarkivet eftersträvar mångfald bland personalen eftersom vi vet att det berikar verksamheten.

Din ansökan ska bestå av följande uppgifter: Cv som dokumenterar din utbildning, arbetslivserfarenhet, projekt mm. Personligt brev som beskriver varför du har sökt anställning som arkivarie eller arkivassistent på Designarkivet och på vilket sätt du kan bidra till Designarkivets verksamhet.

Vi kommer att kalla till intervju.
Ansökningar tas emot löpande fram till 30 oktober.
Du mailar ansökan till ew@designarkivet.se

Har du några frågor så hör gärna av dig till
Eva Wängelin, arkivchef
ew@designarkivet.se
Tel: 0481-428 70, 076-3975761

Designarkivet arbetar för att samla och bevara material, som ger kunskap om designerns arbetsprocess genom historien. Form, design, process och produkt är ledord för insamlandet, och sammanhanget i tid och rum prioriteras.

För att skapa förståelse för hur designhistorien sett ut är det viktigt att möta människor utanför verksamheten. Pedagogiken på Designarkivet bedrivs till stor del genom visningar, workshops och föreläsningar. Studenter är en viktig målgrupp för oss. Dels informerar vi om hur man kan använda ett arkiv, dels berättar vi om just vår fantastiska samling. Forskning är en viktig del för att göra nya upptäckter i arkivmaterialet. På så sätt skapas fördjupad kunskap som kan sprida ljus över vår samling, men också över designhistoria och designområdet som helhet. Det historiska perspektivet är en naturlig del av ett arkiv. Designarkivet arbetar utifrån tanken att historia är en ständigt närvarande del av vår samtid.

En god relation mellan Designarkivet och formgivarna är en förutsättning för att kunna samla material på ett kvalitativt sätt. Tonvikten i den uppsökande insamlingen bygger på det personliga mötet. Designarkivet söker också samarbete med institutioner och personer där kunskap och intresse kring gemensamma teman kan finnas.

Mer information hittar du på Designarkivets hemsida.

Välkommen med din ansökan!

Bettina Pehrsson blir ny museichef på Kalmar konstmuseum

Bettina Pehrsson har utsetts till ny museichef för Kalmar konstmuseum, Designarkivet i Pukeberg och konstkonsulenten i Kalmar län.

Bettina Pehrsson kommer senast från Marabouparken i Sundbyberg där hon som konsthallschef och konstnärlig ledare var ansvarig från byggnationen av den nya konsthallen och sedan dess etablerat den som betydande konstinstitution.

Tidigare var Bettina Pehrsson biträdande direktör på Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Hon har lång erfarenhet som projektledare och curator och har ett brett kontaktnät inom konstvärlden.

Bettina Pehrsson tillträder tjänsten på Kalmar konstmuseum den 1 februari 2019. Fram till dess blir Anneli Berglund tillförordnad museichef.

– Jag är så glad för att ha fått tjänsten och ser fram emot att få lära känna och arbeta med mina nya kollegor, säger Bettina Pehrsson.

Maria Lindmark, Kalmar konstförenings ordförande, tillägger:
– Vi är mycket glada att kunna meddela att Bettina Pehrsson blir ny chef för Kalmar konstmuseum, Designarkivet och konstkonsulentverksamheten. Styrelsen tog beslutet nu i veckan i fullständig enighet. Personalen har också varit delaktiga i rekryteringsprocessen och även där var Bettina förstahandsvalet. Detta trots att många mycket kompetenta och intressanta personer sökt tjänsten.

I Bettina får vi en mycket välrenommerad och erfaren chef med stort kontaktnät både nationellt och internationellt. Hon har erfarenhet av att driva en verksamhet med liknande förutsättningar, Marabouparken konsthall, och en gedigen samtidskonstkompetens. Vi är också glada över att Bettina sökt sig hit just utifrån ett intresse för vår region.

Det känns mycket bra att vi nu är klara med denna viktiga rekrytering. Vi önskar Bettina hjärtligt välkommen och får faktiskt gratulera både oss själva och konstlivet i Kalmar län!

Bettina tillträder tjänsten den 1 februari 2019. Fram till dess kommer Anneli Berglund att vara tillförordnad chef vilket också blir en bra, kompetent och trygg lösning för verksamheten.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
Maria Lindmark, ordförande Kalmar konstförening, 070-8554246

Sydosten 2018 – bildkonst

Efter förra årets efterlängtade återkomst är det snart dags igen! Den 27 oktober öppnar Sydosten 2018 på Kalmar konstmuseum.

Sydosten 2018 ägnas åt bildkonst – alltså allt från måleri, grafik, teckning, skulptur och fotografi till installation, videofilm och ljudkonst. Utöver det är temat fritt. Precis som tidigare år är den öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Mellan 3 september och 3 oktober 2018 är ansökningstiden öppen. För att ansöka skickas en bild på konstverket tillsammans med övrig information, anmälningsblankett och eventuella bilagor till:

”SYDOSTEN 2018”, Kalmar konstmuseum, Stadsparken, 392 33 Kalmar

Senast den 12 oktober kommer de antagna konstnärerna tillkännages och utställningen pågår på Kalmar konstmuseum 27 oktober 2018 – 6 januari 2019.

Fullständiga regler för Sydosten 2018 kan laddas ner här: Regler Sydosten 2018

Anmälningsblanketter kan hämtas i Kalmar konstmuseums reception eller laddas ner här (max fyra verk): Anmälan, Sydosten 2018

 

Undrar du över något, kontakta oss på info@kalmarkonstmuseum.se eller telefon 0480-42 62 75.

Saras skylt

Utställningen Djupt Minne som öppnade på Kalmar konstmuseum våren 2017 markerade även starten för plattformen med samma namn. Genom den vill museet möjliggöra presentationen av konst i relation till den afrikanska kontinenten och arbetet kring minne och obearbetade globala trauman.

Djupt Minne fick oss inte bara att se bort, mot Afrika, utan även att gräva där vi stod och en nästan bortglömd Kalmarbos livsöde kom åter fram i ljuset i form av Sara Makatemele – Kalmars första svarta kvinna.

Vår konsthistoriker Sara Hemmingsson grävde djupare i arkiven och Saras öde blev till en del av utställningen. Sara Makatemeles livsöde fängslade även konstnärerna som deltog i utställningen och i samband med vernissagen genomförde konstnären Nkuli Mlangeni en Vaka för Sara.

Minnesstunden väckte starka känslor och frågor runt kolonialism och historiskt ansvar. Inte minst ordet ”kaffer” som än idag står på Saras gravvård, upprörde. Ordet användes i mycket nedsättande form av kolonialherrarna om den svarta befolkningen i Afrika och många berördes av det faktum att ordet tillåts stå kvar utan vare sig förklaring eller kontext, som om det vore ett neutralt epitet.

Men diskussion föder förändring. Den 16 maj 2018 avtäckte Svenska kyrkan en skylt på Södra Kyrkogården i Kalmar som belyser Saras livshistoria. Museets bidrag till skyltinvigningen var ett framträdande av den sydafrikanske musikern Mpho Ludidi som framförde sången Izibongo – en hyllning till sydafrikanska kvinnor, deras styrka och kärlek och vår hyllning till Sara!

Filmfokus

Under maj månad visar Kalmar konstmuseum två utställningar som förhåller sig till filmarbetarens vardag och livsvillkor. Ingela Johanssons videoverk Andrei’s Maria tar avstamp i Tarkovskijs filmatisering av Offret på Gotland, men utställningen är också en utforskning av exilens villkor.

Under flera decennier låg bilderna från Bergmans filminspelning av Jungfrukällanundangömda i en källare i Tingsryd. Ove Wallin följde som ung fotograf Ingmar Bergman under ett flertal produktioner. Han kom Bergman nära i både arbetsprocess och konstnärskap. I utställningen I VÄNTAN PÅ LJUSET får publiken en ny möjlighet att se de bortglömda bilderna.

Vernissage onsdag 16 maj klockan 17.

Guldpaviljongen

I sommar bygger vi något alldeles speciellt i Stadsparken. Den 25 juni öppnar vi Guldpaviljongen: en öppen mötesplats i stadsparken för unga och alla nyfikna. En verkstad, utställningsyta och arena – allt under ett tak och öppet dygnet runt!

I Guldpaviljongen kan du bygga, måla, printa, jonglera eller experimentera med material och berättande. Möt konstnärer, cirkusartister och pedagoger, testa något du inte prövat förut.

Guldpaviljongen är en plattform för skapande, ett samarbete mellan Kalmar konstmuseum/Kan Kan, Unik och Kulturskolan.

Guldpaviljongen kommer att vara öppen mellan 25 juni och 15 augusti. Den är bemannad onsdag – söndag från 10:30 -15:00. Grupper kan boka tider onsdag till söndag 10:30–12:00, övriga tider är det öppet att bara vara med.

För bokning kontakta: info@kalmarkonstmuseum.se, telefon: 0480- 42 62 82

 

Varje vecka kommer att bjuda på ett eget tema:

Vecka 25: Summercamp (projekt på Långviken denna vecka) skapar grafitti-golvet till Guldpaviljongen
Vecka 26: Blueprint med Cecilia Ömalm från utställningen Så som Ovan så och Nedan på Kalmar konstmuseum
Vecka 27: Magi och alkemi med Lisa Jeannin från utställningen Så som Ovan så och Nedan på Kalmar konstmuseum
Vecka 28: Soundsculpture/Unik
Vecka 29: Soundsculpture/Unik
Vecka 30: Nycirkus + Konst/Kulturskolan i samarbete med Kan-Kan
Vecka 31: Nycirkus + Konst/Kulturskolan i samarbete med Kan-Kan
Vecka 32: Konstnärsgruppen Skräp/Stadsfesten
Vecka 33:Konstnärsgruppen Skräp/Finalvecka

 

Guldpaviljongen är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar konstmuseum och de aktörer som arbetar med unga och unga vuxna och integrering. Vi vill vara en lättillgänglig mötesplats för skapande och utforskandet av existentiella berättelser, livsberättelser och framtidens kulturarv.

Konstkollo

Guldpaviljongen har även en mobil verksamhet i form av Konstkollon där unga på plats får uttrycka, undersöka och testa graffiti, sprejmåleri, teknik, bygga, skulptera och måla under en vecka. Varje plats får besök av en konstnär som håller i Konstkollot. Verksamheten utgår från platsen, det framtida kulturarvet och vad deltagarna vill ta vara på och uttrycka. 

Plats och tid

Emmaboda v 28, 9-13 juli, Niekterska magasinet / gula järnvägsmagasinet, Skulpturlagret, Veronica Lindblad och Oscar Söderström, konstnärer,
Hultsfred v 26, 25-29 juni, Kopparslagaren/ Makerspace Jens Evaldsson, konstnär, Makerspace
Påskallavik, v 27 2-6 juli, Källströmsgården, Jonatan Wiegert, konstnär, Graffiti hos Källström
Vimmerby, v26 25-29 juni, Vimmerby konstförening, Anna-Linda Gabriel, konstnär, Guld och Gröna skogar
Tiden för varje plats är kl.11-15, måndag-fredag. Ingen avgift och vi bjuder på fika!

Konstkollo är ett samarbete med konstföreningarna Emmaboda konstförening, Emmaboda, Kopparslagaren/ Makerspace, Hultsfred, Arvid Källströmsgården Påskallavik och Vimmerby konstförening, Vimmerby ocg vänder sig till unga mellan 12-16 år.

Anmälan görs till johanna.strand@kalmarkonstmuseum.se  senast 15 juni 2018.

Kallelse till årsmötet

Kära medlemmar,

Onsdag den 25 april kl 19.00 är det åter dags för årsmöte för Kalmar konstförening. Mötet kommer att hållas i biblioteket på Kalmar konstmuseum.Vi kan glädjas åt ett mycket framgångsrikt och välbesökt år för verksamheten under 2017 och se framåt med tillförsikt!

Från styrelsen hoppas vi på att många medlemmar kommer till årsmötet och tar chansen att vara med och påverka vår förening.

Väl mött!

Styrelsen för Kalmar konstförening genom ordförande Maria Lindmark

Dagordning Kalmar konstförenings årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2017 (kan även hämtas i museets reception)

Valberedningens förslag

Valberedning 2018

 

Bild: Lars Norrman, Mor och Barn, 1967

Är du vår nya chef?

Kalmar konstmuseum söker MUSEICHEF

Kalmar konstmuseum är ett regionalt museum med en internationell profil och en ambitiös utställningsverksamhet som uppmärksammas långt utanför länets gränser. Förutom konstmuseet består verksamheten av Designarkivet i Pukeberg och konstkonsulenten i Kalmar län.

Museets arbetar för att skapa ett rikare liv för invånarna i Kalmar län genom att vara ett initierat och tongivande forum för konst och design som även kan presentera det som händer på den internationella konstscenen. Museet ska vara en aktiv del i samhället och se till att regionens konst- och designarv är tillgängligt för alla och används för ett kreativt och kritiskt samtal om samtiden. Mer information om museets verksamhet och mål finns på www.kalmarkonstmuseum.se.

Kalmar konstmuseum är regionalt museum för Kalmar läns 12 kommuner. Verksamheten finansieras med offentliga medel främst från Kalmar läns landsting, länets kommuner och Statens kulturråd. Kalmar Konstförening är huvudman för verksamheten.

Som museichef ansvarar du för konstmuseet i Kalmar, Designarkivet i Pukeberg, konstkonsulenten samt Kalmar konstförenings samlingar. Ditt ansvar omfattar konstnärlig inriktning, verksamhet, ekonomi och personal. Personalstyrkan motsvarar idag ca 9 heltidstjänster.

 

Hur vi tänker oss att din yrkesbakgrund ser ut

Du ska ha en för verksamheten relevant utbildning på akademisk nivå, eller motsvarade, och ha god kännedom om den samtida konstscenen, både nationellt och internationellt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på konstmuseum eller liknande institution.

Du ska ha erfarenhet av projektkonceptualisering och utställningsproduktion med goda resultat och du behöver ha intresse och engagemang för att göra samtidskonst tillgänglig även för barn och unga. Du ska ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska och bör ha vana av att uppträda i olika offentliga sammanhang. Du bör även ha erfarenhet av att sätta, hålla och styra utifrån budget, samt erfarenhet av att finna och arbeta med externa finansiärer.

 

Vad som kommer att krävas av ditt ledarskap

Vi söker dig som är en drivande och utåtriktad person, intresserad både av visionärt utvecklingsarbete och av att förvalta. Du ska ha tidigare erfarenhet av välfungerande personalansvar och arbetsledning, vara en tydlig chef som också får dina medarbetare att växa.

 

Ditt sätt att samarbeta

Du behöver ha god förmåga att samarbeta med andra och vara intresserad av möten inom nya ämnesområden och med nya människor. Vi tänker oss att du bär med dig etablerade nätverk in i rollen men att du också kan förvalta och utveckla de kontakter som museets har. Vi ser framför oss att du är en person med ett tydligt samhällsengagemang och att det kommer till uttryck i ditt arbete.

Vi söker dig som brinner för att leda våra verksamheter. Vi gör vårt urval oberoende av sökandes oavsett kön, ålder, etniska tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation.

 

Anställningsfakta

Anställningen som museichef är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer? Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av museichef Joanna Sandell, telefon 070-1437690 och Kalmar Konstförenings styrelseordförande Maria Lindmark, telefon 0708-554246 el. epost mmlindmark@gmail.com

Personalrepresentant Sara Hemmingsson, telefon 0480-426275

Välkommen med din ansökan med CV, personligt brev samt löneanspråk senast den 8 april 2018 till Kalmar konstmuseum, Stadsparken, 392 33 Kalmar.