Mittlandsskogens mitt

Ett kulturhus i skärningspunkt

14/10 - 12/11 2017

På mellersta Öland finns Sveriges och norra Europas största sammanhängande lövskogsområde, om man undantar fjällbjörkskogen. Området kallas Mittlandsskogen men även för Mittlandet. Det är en skogsrik miljö men hyser även åker, äng, alvar och våtmark. Som kulturmark går användningen tillbaka till åtminstone järnåldern och området omsluter rika fornminneslämningar. I Mittlandets områden existerar även flera intressanta skärningspunkter. Om dessa skärningspunkter handlar delar av utställningen.

Utställningen befinner sig och aktiveras på flera platser. I september och oktober sker performance och landskapsinstallationer i Mittlandsskogen. Ett kulturhus kommer att utformas, av det som naturen har att ge, i området norrut från Österskog mot Ismanstorp. Genom utställningsperioden på Kalmar konstmuseum fortsätter sedan projektet att växa och fortgå.

Mittlandsskogen som plats kan i sig självt liknas vid en performance, där ingenting är statiskt. Det finns en rörelse i tid och rum, det finns rytmer vi kan välja att höra, känna och avläsa eller välja att avgränsa oss ifrån. Mittlandsskogens mitt aktiverar egentligen bara, genom sin idé och närvaro, utåt sett en del av det som redan existerar och pågår. Men projektet möjliggör, lyfter och ställer frågor som via Kalmar konstmuseum och genom dess publik, gör att fler kan ta del av Mittlandskogens olika lager.

Utställningen rör existentiella och likväl politiska frågor. Hur tänker naturen? Vad kan vi lära av naturens cirkulära tid? Är människan en förlängning av naturen och tiden eller tvärtom? Den utforskar gränsdragningar, det kan vara via en mossbelagd stenmur från 1800-talet eller en samtida kommungräns, den mellan Mörbylånga och Borgholms kommun.

Projektet initieras av konstnären Helle Kvamme men hennes roll är underordnad helheten. Hon utformar sina verk genom kollektiva processer och dialoger och vill i det här fallet inte lyfta fram sig själv mer än nödvändigt.