The Future is Handmade

Mode, grafisk form och produktdesign

12/02 - 21/04 2014

Efter 70 år i landsförvisning är hantverket tillbaka i designvärlden. Utställningen The Future is Handmade fångar upp detta intressanta paradigmskifte genom att visa ett fyrtiotal representativa objekt från tre formområden: mode, grafisk form och produktdesign.

Utställningen tar avstamp i 70-talet då radikala formgivare som Erik Höglund lät sig inspireras av allmogens hantverk. Via 90-talets stora namn som Marcel Wanders och M/M Paris visas 2000-talet genom bland annat Sandra Backlund och Ugly Cute. Idag är hantverket en av de mest centrala drivkrafterna i designvärlden och många av de mest framträdande unga formgivarna refererar på olika sätt till ett traditionellt hantverk.

Med anledning av utställningen The Future is Handmade håller Kalmar konstmuseum ett seminarium den 19 mars, med stöd av Iaspis och Polska Institutet. Konst- och designkritiker Dennis Dahlqvist modererar samtalen med internationella gäster.