Mellan konst och vetenskap

Under sommaren visar Kalmar konstmuseum Så som Ovan Så och Nedan – en spännande utställning om alkemi. Jag samtalade med Peter Forshaw, chef på biblioteket The Ritman Library i Amsterdam, som har en stor samling av bland annat alkemiska böcker. Lisa Jeannin och Rolf Schuurman, konstnärer och alkemister som medverkar i Så som Ovan Så och Nedan, använder olika alkemiska recept som kommer bland annat från The Ritman Library. Peter Foreshaw och jag pratade om Ritman-arkivet, alkemi och kreativitet i alkemi. Hur förhåller sig den alkemiska vetenskapen till konst?

Arkiv som konstnärligt projekt

”Huvudfokus ligger på vad jag kallar den tidiga moderna perioden. Rosenkreutzaren sparkade ut som ett fenomen med manifest i början av 1700-talet”, berättar Peter Forshaw. ”Familjen Ritman är ganska intresserad av Rosenkreutzare. De har en fantastisk samling böcker och manuskript. Biblioteket själv finns i en byggnad som heter Huset med Huvudena som visar på ett sätt hur biblioteket är. Det visar bland annat huvud av de grekiska gudarna Hermes och Athena, respektive guden av hermetiska och hemligheterna och visdomens och kunskapens gudinna. Arkivet, byggnaden, har omedelbart dessa bilder som refererar till kunskap. Själva arkivet är visuellt på olika sätt”.

bild från Så som Ovan Så och Nedan utställning

Vi pratar mer om böcker och om böckernas funktion och utseende i den tidiga moderna perioden. Vi diskuterar arkivet som ett levande arkiv och Peter Forshaw berättar mer om de idéer han har med vad man ska göra med Ritman-biblioteket och hur man gör det mer interaktivt. ”Du vill ta med det in i det 21:a århundradet genom att bearbeta materialet så att vi kan prata om bilder från 1600-tal och texter i arkivet”.

Från Guds verk till människans verk

Jag frågar Forshaw om han kan berätta något mer om kreativitet i alkemi och experimenterande i de förmoderna vetenskapsperioden.

”Det beror på individen och den historiska perioden. Alkemi dyker upp i Europa på 1200-talet, när texter översätts av tjänstemän mestadels. Dessutom värderar folket en text mer när den är gammal”.

Men det finns också andra faktorer. ”Även om texterna själva är hedniska är tjänstemän religiösa forskare och så finns det alltid en religiös myndighet som tittar över axeln. Tjänstemän hänvisar därför alltid till Gud som den ultimata skaparen. Du kan inte säga att du själv har all kraft att skapa något. Alkemisten är ofta diplomatisk och säger: ”Se, skapelsen är alkemisk, men jag försöker att reproducera den på någon slags lokal nivå”.

Det finns ingen kult runtomkring alkemister som individer. ”På 1500-talet förändrades det. De första alkemisterna försökte göra olika metaller till guld. Men senare försökte alkemister göra läkemedel med metaller. Paracelsus, som är en revolutionär alkemist från 1600-talet, håller inte med den dåvarande medicinska världen. Han vill förändra hur man tänker på läkemedel och bryter med den medicinska världen. Han är väldigt populär och orsakar splittring. Hans arbete sponsras av kungarna, aristokraterna, vilket också för många konstnärer till alkemistens värld. Alkemi börjar byta perspektiv på förändringar inom naturen till hur människor kan omvandla sig själva”.

Heinrich Khunrath, Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (1595)

Konst och alkemi

”Under medeltiden finns ingen kreativ stor kreativ produktion av  alkemikerna, det är först runt 1400-talet som visuella konstnärer börjar arbeta med att visualisera alkemi så människor förstår vad det handlar om. Men namnen på konstnärerna är aldrig citerade, det handlar mer om namnen bakom idéerna.”

”Det var definitivt kända alkemister. Paracelsus är ett fenomen. Han är antingen älskad eller hatad. John Donne skrev om honom som huvudet av giftgruppen”.

Jag berättar om Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans och hur de använder recept för att brygga olika elixir. Jag märker att det gäller alla sinnen och inte bara vetenskapen.

”Berömmelsen med vissa bilder händer i slutet av 1500-talet. Michael Maier var en illustratör som gjorde en bok med 50 bilder om alkemi, tillsammans med 50 beskrivningar och 50 musikaliska kompositioner. På detta sätt gjordes alkemi välsmakande för en bredare publik samt visade att alkemi är om allt”.

”Det har alltid varit ett mål, ta tillexempel filosofin eller elixiren. Jag tror att målet är viktigt på ett sätt. Alkemisten sitter inte bara i sina laboratorium och ser vad som händer. Det tjänar ett visst syfte”.

Följa regler eller inte?

Peter Forshaw förklarar hur alkemistarbetet hänger ihop med religiöst tänkande. Samtidigt producerar den alkemiska processen några oväntade biprodukter som krut. Experiment leder till upptäckten. Inom den här upptäckten ligger något mörkt och dolt, fortsätter Forshaw att förklara. ”Det finns många saker som produceras på ett oväntat sätt. Det fanns många områden inom alkemi där människor kunde bryta reglerna. Ändå hade de regler, men alkemister som Paracelsus bröt dem eftersom de bara var där”.

Jag förklarar hur konst och vetenskap är mycket nära besläktade inom kulturvetenskapen. Perfomancekonst kan bli del av kulturteori, många konstnärer är också vetenskapsmän.

”Det finns en avvikande norm inom alkemi. Michael Maier skriver i en av sina böcker för att riva upp dina böcker! Det är felaktigt eftersom det är skrivet i en bok som är dedikerad till religiösa institutioner och det ber läsaren att glömma vad myndigheterna säger. Det handlar om forskning och experiment – deras är en vilja att destabilisera sig själva som alkemister. Alkemister tänjer på gränserna”.

Vill du veta mer om The Ritman Library, följa länken här.