Är jag en padda?

Det är gymnastiklektion och vi barn står huttrande i en kall gymnastiksal och väntar på läraren som alltid är minst fem minuter sen. Så kommer han. Med sig har han ringen med tygbanden. Jaha, vi skall delas in i lag förstås och vi ska tydligen dessutom tävla i en hinderbana över olika redskap. Han ger varsitt band till de två starkaste och längsta killarna i klassen. Och så börjar lagindelningen. Killarna får välja varannan gång. De pekar och gör sitt urval med största omsorg så att just de ska få det bästa laget. Jag väljs någonstans i mitten. Det är ändå rätt ok för att vara tjej. De sista banden ”slängs” bara iväg. De sista banden spelar väl ingen ingen roll eller? De bästa har ju redan valts.

I videoverket Paddan av Ingela Ihrman, som nu visas på Kalmar konstmuseum, försöker en padda ta sig fram över gymnastikredskapen i en gymnastiksal. Den kämpar och sliter men den ger inte upp. Paddan väcker många tankar och känslor. En betraktelse av att inte passa in eller inte vara anpassad. Det finns många tillfällen i livet när man känner sig som en padda. Tillfällen och situationer där man inte är helt bekväm, tillräcklig eller rent av fungerande. När man inte är ett förstahandsval för sin omgivning.

En besökare som jag visade utställningen för utbrast – men det det är är ju jag! Hon berättade att hon fasade inför varje gymnastiklektion som barn. Att hennes kropp inte hängde med i de övningar som skulle utföras. En kropp som sa nej till att smidigt ta sig över hinder och röra sig snabbt.

Men måste alla kunna ta sig över gymnastikredskap? Finns det kanske alternativa lösningar? Vad är normalt och vad är onormalt? Ingela Ihrmans padda kämpar på. På något sätt tar den sig över alla redskap. Med den fysiska kroppen som utgångspunkt visar Ingela Ihrman på olika situationer och händelser som vi människor hamnar i eller utsätts för. Dessa situationer och händelser belyser och iscensätter hon sedan med hjälp av djur- eller växtkostymer. Kostymer som hon skapar med största omsorg och noggrannhet.

Jag mötte även en annan besökare på utställningen denna dag. En femårig flicka. Hon tyckte att gymnastiksalen i videon var felkonstruerad och dålig. Hon sa: – Paddor ska inte behöva göra sådant här! De ska ha en egen hinderbana som är gjord av växter och buskar istället. Sådant som paddor är vana vid. Paddor ska röra sig i naturen inte i en gymnastiksal. I naturen där paddor hör hemma.

Videoverket Paddan av Ingela Ihrman visas nu på Kalmar konstmuseum fram till den 14/11.