Vi ses på söndag!

Att se på konst tillsammans med barn är fantastiskt lärorikt. Barn söker hela tiden kunskap genom ett utforskande och iakttagande av sin omgivning, så att samtala och reflektera om konst med barn kan bli en riktig aha-upplevelse. Hos barn finns en naturlig öppenhet för vad saker föreställer och är. Vuxna är mer rädda för att säga fel saker men för barn finns inte rätt och fel på samma sätt. De säger eller uttrycker det de ser. Att skapa och att arbeta kreativt är något som barn har mycket nytta av och som visat sig ha mycket positiv inverkan på barns utvecklings- och inlärningsförmåga.

Kan Kan är Kalmar konstmuseums öppna verksamhet för skapande med barn och unga. Där tar museets pedagog emot alla barn i åldrarna 4-12 år. Tillsammans arbetar man sedan utifrån en aktuell utställning i ateljén. Verksamheten jobbar för att uppmuntra barns fantasi och det fria skapandet genom olika uttrycksformer.

Denna höst har vi arbetat mycket med Ingela Ihrmans verk Paddan som visades på Kalmar konstmuseum 15/9 -14/11. Vi har jobbat utforskande med barnen och låtit dem inspireras av verket. Med hjälp av Paddan har vi har dykt ner i skog och natur där vi förvandlat oss till paddor och växter. Vi har använt löv, grenar och blommor som målarpenslar och ritat paddor som rider på dinosaurier. Vi har pratat mycket klokheter om hur paddor kan känna sig i gymnastiksalar och hur saker och ting är svåra för oss men vi försöker ändå.

Hoppas vi ses på Kan Kan på söndag! Våra öppettider växlar över skolåret, men under terminerna har vi öppet på söndagarna kl.13.00. Välkomna!