On the road

När vi fick en personalvisning av Smålandutställningen var jag så dum att jag frågade om Öland också ingick i utställningen. Ett bestämt ”nej” förklarade att Öland inte är en del av Småland. Öland är sin egen ö. Ändå finns det en hel del kopplingar till Öland i utställningen. Många sommarbesökare kombinerar ju ett besök i Kalmar med ett besök på Öland. Så det blev dags för alla besöksvärdar att ta en utflykt till Öland för att lära oss mer om konst från andra sidan sjön. Mer specifikt: södra Öland. Kalmar konstmuseum on the road!

Första stoppet var Oldergaards glasateljé i Triberga. Robert Oldergaard har sin egen hytta och en stor butik med utställningsrum. Den är populär på ön och inte bara hos turister. Oldergaard började egentligen som keramiker, men drogs till glaset när han hittade en lärlings- och arbetsplats genom Arbetsförmedlingen i Mörbylånga. Arbetsplatsen fanns i en glasateljé i Orrefors och det var där han lärde sig olika tekniker såsom ariel- och graalteknik. Oldergaards motiv är lekfulla och färgglada – långt från de stillsamma och nästan symmetriska mönstren i Simon Gate och Edwin Halds glasverk.

Nästa stopp var JAGS museum i Segerstad. Johan August Gustafsson (1852-1932) levde hela sitt liv i Segerstad som bonde och sjöman men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Sitt material hittade han på havet och på stranden. Hans bildspråk kommer från havet, båtarna, bondelivet och Gustav Dorés illustrerade bibel. Med sina begränsade möjligheter skapade Gustafsson en hel värld. Inspirerad av Döderhultaren skapade han ett hundratal olika träverk. Hans tidigare verk visar väldigt tydligt hur han blev inspirerad av Döderhultaren – en av skulpturerna är en kopia av ”auktionsmannen” som vi visar i Småland – idyll och irrvägar. Det var inte lätt att arbeta som konstnär i ett område präglat av långa arbetsdagar på land eller på sjön. ”Folk tyckte inte att Gustafssons arbete var nyttigt”, berättar vår guide. Trots alla avvisningar fortsatte Gustafsson sitt konstnärliga arbete som nu ryms i ett eget museum i Segerstad 

Sista stoppet blev Kastlösa kyrka som har en fresk gjord av Waldemar Lorentzon. Denne konstnär kom från Halland och jobbade inom såväl abstrakt konst med GAN som surrealism. Under 1930-talet arbetade han inom den så kallade Oxfordrörelsen och började arbeta med kyrkomåleri. Kristi Återkomst, en fresk vid altaret i Kastlösa kyrka, är präglad av inflytandet av såväl Lorentzons verk i abstrakt konst som surrealistisk konst. Traditionellt och modernt samtidigt. Mig påminde Lorentzon om Gunnar Torhamn som har en liknande CV i kyrkomåleri och som är utställd i vår Smålandsutställning. Torhamns Sjömannens avsked är ett nästan sorgligt verk som påminner mig om det farliga sjölandskapet där varje resa eller utflykt kan vara den sista, men samtidigt hur sjömän söker skydd i tron.

Vi lärde oss en hel del om Öland, och kopplingen till Småland(-sutställningen) fanns där hela tiden. Kanske är det en bra idé för alla besökare att låta Kalmar konstmuseum vara en språngbräda för att upptäcka resten av världen? Du får väl börja med Öland.