Styrelseprotokoll

Konstituerande protokoll 2020-09-16

Styrelseprotokoll 2020-04-02

Styrelseprotokoll 2020-03-17

Styrelseprotokoll 2019-12-03

Styrelseprotokoll 2019-09-24

Styrelseprotokoll 2019-06-05

Styrelseprotokoll 2019-04-26

Styrelseprotokoll 2019-03-21

Styrelseprotokoll 2019-01-30

Styrelseprotokoll 2018-10-03

Styrelseprotokoll 2018-07-12

Styrelseprotokoll 2018-06-07

Konstituerande protokoll 2018-06-07

Styrelseprotokoll 2018-03-19

Styrelseprotokoll 2017-12-07

Styrelseprotokoll 2017-11-16 i PDF-format

Styrelseprotokoll 2017-08-23 i PDF-format

Styrelseprotokoll 2017-05-24 i PDF-format »

Konstituerande protokoll 2017-04-26 i PDF-format »

Styrelseprotokoll 2017-03-14 i PDF-format »

Styrelseprotokoll 2017-01-24 i PDF-format »

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2016 i PDF-format »

Kalmar konstförening Styrelseprotokoll 2015 i PDF-format »

Övriga dokument

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsbokslut och revisionsberättelse 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsbokslut och revisionsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Om personuppgifter

Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2017

Årsmötesprotokoll 2017 i PDF format»

Kalmar konstförenings styrelse 2017 i PDF format»

Måldokument för Kalmar konstmuseum 2016 i PDF format »

Årsboksslut 2016 i PDF-format »

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2016 i PDF-format »

Verksamhetsberättelse Kalmar konstförening för år 2015 i PDF-format »

Årsredovisning 2015 i PDF-format »

Verksamhetsberättelsen 2014 i PDF-format »

Kalmar konstförenings stadgar »