Angående restaurangfrågan

Hur kan restaurangen i Stadsparken bli en del av konstmuseet och en kulturarena?

Kalmar konstförenings skrivelse till
kommunfullmäktige Kalmar kommun, 10 november 2023

Det är nu femton år sedan Kalmar konstmuseums nya museibyggnad invigdes. Dess lokala, regionala och nationella position som ett intressant, uppmärksammat och välbesökt konstmuseum har successivt förstärkts, inte minst under nuvarande musei- och arkivchef Bettina Pehrssons ledning.

När museet ritades var tanken att museet och restaurang ”Byttan” skulle samordnas och förstärka varandras verksamheter. Själva idén med konstmuseets placering och utformning är just att de två byggnaderna ska fungera i symbios. Detta har inte tillräckligt väl formulerats eller reglerats.

Restaurangverksamheten befinner sig idag i ett osäkert tillstånd, lokalerna står stängda. Museets och stadsparkens besökare efterfrågar allt oftare en servering – som funnits där tidigare. ”Byttan” är betydelsefull i Kalmars kollektiva minne men också mycket värdefullt i nationellt perspektiv.

Museet har begränsande lokaler och svårighet att expandera. Till exempel har personalen utmaningar med små ytor och ett öppet kontorslandskap. Bibliotekets nyttjande till annat än bara bibliotek är ett problem då det ofta är för litet för föreläsningar och sammankomster – det blir lätt överfullt och personalen är nödd att använda det som genomgångsrum.

Vi tror att museet är väl lämpad att nu ta sig an restaurangen och i dialog med ansvariga ge upprättelse till ”Byttan” som den arkitektoniska klenod det är och samtidigt utveckla Kalmar konstmuseum och kulturliv.

Ett införlivande av restaurangen med konstmuseet ger en helt ny dynamisk mötesplats med möjlighet till utställningar, föreläsningar, filmvisningar etc. Det är ett sätt att vidga konstmuseets ansvarstagande och ta restaurangens roll för Stadsparken och Kalmar på allvar. Det skulle gynna både Kalmarbon, Kalmar som stad, turistnäringen och hela regionen.

Kalmar konstförenings styrelse önskar att utgångspunkten för fortsatta samtal om restaurangen är att ”Byttan” ses som en del av Kalmar konstmuseum. Hur detta ska regleras formellt återstår att lösa. Vi tänker så här:

  1. I ”Byttans” lokaler ska restaurang och/eller café bedrivas men de ska också används för utställningar, föreläsningar, filmvisningar – en mötesplats inte bara för konstmuseets besökare utan olika aktörer inom kultur- och föreningslivet.
  2. Konstmuseet ska ha ett övergripande ansvar för program- och utställningsverksamheten på ”Byttan”.
  3. Restaurang- och/eller caféverksamheten ska om möjligt skötas av en fristående restauratör på tidsbegränsat kontrakt och på villkor anpassade till konstmuseet.
  4. Kommunen bör anpassa lokalhyra och övriga förutsättningar så att en verksamhet är möjlig enligt villkor ovan.
  5. Under sommarhalvåret bör det vara möjligt att ha en restaurang igång även utanför konstmuseets öppettider. Vintertid är det svårare men under många år var ”Byttan” en lunchrestaurang.  Det viktigaste är inte en restaurang med menyer och kockar utan att det finns en (enklare) servering, att lokalerna kan användas också till annat än en servering och att det trångbodda konstmuseet får större lokaler.

 

Kalmar den 10 november 2023

För styrelsen,
Peter Adolfsson
ordförande

 

Extra medlemsmöte

Välkomna till Kalmar konstförenings extra medlemsmöte!

12/12 kl. 19.00
Kalmar konstmuseum

Tisdag den 12 december kl. 19 träffas vi på Kalmar konstmuseum för medlemsmöte och lussefika. Under kvällen informerar styrelsen om arbetet framöver. På agendan är:

Förslag på stadgeändring
Med anledning av att nuvarande museichef övergår som arkivchef på Designarkivet behövs en stadgeändring. Styrelsen har förberett ett förslag som presenteras under mötet.

Restaurangfrågan
Sedan en tid tillbaka har styrelsen undersökt hur vi kan få till en långsiktig lösning vad gäller museets anslutande restaurang. Idag bedrivs verksamheten som nattklubb under namnet Park i Parken.

Styrelsen vill också passa på att presentera Jonas Holmberg, Kalmar konstmuseums nya museichef. Jonas Holmberg kommer delta på länk under kvällen.

Vi hoppas på många kloka tankar och idéer från våra medlemmar!

Anmäl dig senast 8/12 till:
info@kalmarkonstmuseum.se

Varmt välkomna,
önskar

Ordf. Peter Adolfsson
med styrelsekollegor

 

Bild: Norra Långgatan Kalmar, A T Gellerstedt, 1875

Jonas Holmberg blir ny chef för Kalmar konstmuseum!

Jonas Holmberg har utsetts till ny museichef för Kalmar konstmuseum. Han har varit konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival och tillträder tjänsten den 1 april 2024.

– Jag är förväntansfull och tacksam för förtroendet att få leda ett så spännande och viktigt museum med Sveriges kanske vackraste utställningsrum. Jag upplever att Kalmar konstmuseum syresätter hela regionen och ser nu fram emot att möta publiken och tillsammans med teamet utforska husets konstnärliga möjligheter, säger Jonas Holmberg.

Jonas Holmberg har lång erfarenhet av att leda en internationell kulturorganisation efter tio år som konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival. Tidigare har han bland annat arbetat som kulturskribent för Expressen och grundat kulturtidskriften FLM. Han har styrelseuppdrag i Konstnärsnämnden och Ganneviksstiftelsen, är utbildad vid Stockholms universitet och uppvuxen i Kalmar.

– Vi är mycket glada att kunna anställa Jonas Holmberg som museichef på Kalmar konstmuseum, Jonas har presenterat nya idéer och en spännande framtid för vår verksamhet. Han är en erfaren ledare som kan fortsätta det goda arbetet och utveckla alla delar av vår verksamhet, säger Peter Adolfsson, ordförande i Kalmar konstförening.

Jonas Holmberg tillträder sin tjänst 1 april och efterträder Bettina Pehrsson som går till en ny roll som arkivchef på Designarkivet i Pukeberg.

Foto: Maja Kristin Nylander

Sydosten United 2022: årets antagna

Mellan vantar och videokonst: allt har plats i ett Nationalmuseum. När Sydosten United öppnar på Kalmar konstmuseum den 15 oktober kommer publiken få möta 136 verk av sammanlagt 106 utövare från hela bild- och formområdet i sydost. Det blir en variationsrik utställning som rymmer såväl nya som traditionella och ”mellanrumsliga” uttryck.

Inför årets upplaga av Sydosten United har Kalmar konstmuseum tillsammans med co-curator Markus Emilsson, konstnär och glasartist, introducerat ett antal nyheter till Blekinges, Ölands och hela Smålands konstsalong. För första gången arbetar vi efter ett tema: ”Vårt Nationalmuseum”. Vi har också valt att slå ihop konst, slöjd, design och konsthantverk – olika former av materialiserande som förenas under ett gemensamt paraply av berättade. Därför kommer nästan hela Kalmar konstmuseum stå till Sydosten Uniteds förfogande. Dessutom är Sydosten United numera en stafettutställning för att låta fler söka, besöka och uppmärksamma den skapandekraft som omger oss i sydost.

Drygt 400 personer, med över 1200 verk, sökte till årets utställning som precis som tidigare år varit öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland. Nu har juryn sammanträtt och totalt 136 verk av 106 konstnärer har nu valts att ställas ut på Kalmar konstmuseum. Juryn har bestått av keramikern Kakan Hermansson, konstnären Jonas Liveröd och konstvetaren Maria Carlgren.  Deras kommentar om juryarbetet lyder:

”I urvalsprocessen har Sydosten Uniteds modiga och roliga tema ”Vårt Nationalmuseum” utgjort en tänjbar ram för oss att ha i bakhuvudet inför de verk vi valt. Temat speglas i de mängder av infallsvinklar som ansökningarna visat upp.

Ansökningarna har en bredd både i teknik och uttryck som vi velat ta vara på. Vi är måna om hantverket och handens avtryck, den tysta kunskapen som går i generationer och som befästs i områdets historia, glasriket och leran, i måleriet likaväl som i tändstickor. Vi vill visa på det som skapas hemma i stugan likaväl som i ateljén. Vantar och videokonst är likvärdiga. Men vi är lika intresserade av de egensinniga kreatörerna, de vars verk inte liknar någon annans.

Vi ser med glädje uttryck i ”mellanrummen” där konstnären inte väljer sida mellan konst och hantverk, mellan nya och äldre tekniker. Som i exempelvis videoanimationer där det analoga möter det digitala, där hantverket sticker ut och ligger till grund.”

De uttagna konstnärerna är:

SMÅLAND
Anders Allard, Jennie Margareta Andersson, Yvonne Aspernäs, Isolde Berg, Anna Berglund, Christine Bergkvist Björklund, Britt Bogårdh, Lotta Björn, Sarah Bouamrane, Tove Boysen, Josefin Bravo, Jan Albert Carlsson, Jonas Delefelt, Jenny Eneroth, Erica Engdahl, Lena Fries, Marita Fischman, Sara Fröjd, Anna-Linda Gabriel, Erika Givell, Niclas Hallberg, Birgitta Heiling, Connie Heitmann, Vera Hint Kindgren, IngaBritt Hjärtberg, Linn Häggbring, Emma Ivansson, Josef Valentin Jawed, Catharina Johansson Ek, Henrik Johansson, Niklas Johansson, Nelly Johansson, Björn Jäderås, Lena Kamras, Gunilla Karlsson, Marie Karlsson, Leif Kindgren, Klara Knutsson, Helle Kvamme, Miriam Kronstrand, Maria Larsson, Anna-Carin Leijon, Agneta B. Lind, Alve Lundin, Frida Lundén Mörck, Johanna Löfberg, Ann-Britt Malmsten, Toivor Mellström, Hoschang Moschiri, Henrik Palmberg, Lars Palm, Pia Palm, Kåre Persson, David Petersson, Magnus Petersson, Ann-Marie Rautenberg, Ann Rydh, Anette Rydqvist, Eva Skarbäck, Johanna Strand, Roger Svensson, Ermias Ekube Teweldemedhin, Mats Tusenfot, Lars Utterström, Sara Västerlund, Anna Wyn-Jones Frank, Lena Wängelin, Maria Yderland, Eivor Åberg, Ludvig Ödman.

BLEKINGE
Lene Andreasen, Sofia de la Fuente, Kristoffer Grip, Inge Hakansson, Michaela Ivarsdotter, Anette Jonsson, Margit Karlsson, Alexandra Melander, Iréne Viberg.

ÖLAND
Lars Apelmo, Elin Boberg, Maja Stina Breife, Per Brandstedt, Mats Brate, Matilda Carter, Olle Dahlkild, Elisabet Engqvist, Elisabet Hall, Ludvig Hyrefelt, Mi Höglund, Theo Janson, Kristina Jeppsson, Richard Krantz, Nike Lindholm, Marlene Lindmark, Elisabeth Lindstedt, Anna Lindvall, Stina Lord, Jonas Lundquist, Emmi Roosling, August Sörenson, Eva Thunberg, Martin Thunberg, Anna Wintzell, Edward Whittaker, Jeanette Wåhlstrand, Linda Zetterman.

 

Vår långsiktiga ambition är att utveckla Sydosten United till en plattform som ger möjlighet för publik och deltagare att utbyta tankar och idéer och bygga relationer. Därför kommer även årets salong åtföljas av ett program där vi får en chans att mötas, ställa frågor och inspireras av varandra. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala medier för senaste nytt om utställningsprogrammet. Under utställningsperioden kommer deltagarna även att bjudas in till att bland annat ta över konstmuseets Instagram-flöde och att delta i visningar för att berätta mer om just sitt verk och sin praktik.

Varmt välkomna på vernissage 15 oktober kl 14.00!

Program under Fältarbeten

I samband med Fältarbeten har du möjlighet att delta i kreativa, praktiska och teoretiska workshops och föreläsningar som alla knyter an till utställningens tematik.  I museets bibliotek passar vi även på att visa konstnären Helena Wikestams fotoserie Interaktioner med skogen. Klicka på programpunkternas rubriker för att läsa mer om innehållet, de medverkande och annat bra att veta!

 

12 september–29 november
Interaktioner med skogen
Fotoserie av Helena Wikestam i museets bibliotek

 

27 september, kl 13–15.30
Den konstnärliga processen, skogen och vi!
Upptäck Trollskogen tillsammans med konstnärer och naturguider
En kreativ workshop i Trollskogen på norra Öland med konstnärerna Helena Wikestam och Sofia Sundberg.

Kostnad: 70:- per vuxen och 40:- per barn, material ingår. Max 15 deltagare.

 

10 oktober, kl 12–16
Från fältskiss till ateljé med Pauline Fransson
En praktisk workshop där vi skissar ute i naturen runt museet tillsammans med konstnären Pauline Fransson.

Kostnad 100:- per deltagare, material och fika ingår. Vill man använda eget material går det bra. Max 15 deltagare.

 

Färg- och ljusworkshop
Två onsdagskvällar med Ivar Jung – FULLBOKAT
Vi hoppas kunna bjuda in Ivar Jung igen framöver

Tillsammans med Ivar Jung, arkitekt, scenograf och konstnär som undervisar på designutbildningen på Linnéuniversitetet, får vi tillfälle att praktiskt och teoretiskt utforska färg och ljus.

Färg som upplevelse och kommunikation
21 oktober, kl 17–20 – FULLBOKAT
Vi utforskar färgernas betydelse och sinnenas inverkan med föreläsning och praktiska övningar.

Ljus som upplevelse och kommunikation
4 november, kl 17–20 – FULLBOKAT
Med hjälp av en orienterande föreläsning, ljus och färgfilter undersöker vi ljusets betydelse för upplevelse av färg, form, betydelse och atmosfär.

Vi håller till i biblioteket på Kalmar konstmuseum. Ingen förkunskap krävs. Det går bra att anmäla sig till ett av tillfällena eller till båda.

Kostnad 50:- per tillfälle, fika ingår. Max 15 deltagare.

 

Föranmälan: info@kalmarkonstmuseum.se
Mer information om respektive programpunkt finns att läsa i vår kalender.